İhracat Nedir ? İhracat Nasıl Yapılır ?

İhracat Nedir ? İhracat Nasıl Yapılır ?

İHRACAT NEDİR?

Bir malın başka bir ülkeye döviz ile satışının yapılmasına ihracat denilmektedir. İhraç edilecek ürünün ihracat yapılacak ülkenin özelliklerine uygun olarak, standartlara uygun, kaliteli ürünler olması şarttır. İhraç edilecek ürünün üretilme evresi, dış ülkeye satışının gerçekleştirilmesi, reklamlarının ve tanıtımlarının yapılması, uygun ambalaj ve nakliye türünün seçimi, ülkenin dış ticaret mevzuatına uygun bir şekilde tamamlanması ve alıcıya ulaştırılması gibi aşamalar sonucunda ihracat gerçekleştirilmektedir.

Bu aşamalar ve yapılması gerekenler hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek istiyoruz.

 

İhracat İçin Gerekli Hazırlıklar

Öncelikle ihracata başlamadan önce iş planı yapılmalıdır. Bu planlama yapılırken ihracat potansiyeli olan ürünler belirlenir. Bu ürünlerin diğer rakiplerinin ürünlerine göre avantajlı yönleri tespit edilir. Daha sonra ürünün satılabileceği hedef müşteriler, satış yöntemleri, dış pazarlamaya girme yöntemleri, dağıtım yolları belirlenmelidir. Daha sonra ise uluslararası fiyatlandırma stratejisi oluşturulmalı ve ayrıntılı planlama yapılmalıdır.

 

Pazar Seçiminin Yapılması

Pazar araştırması sonucunda belirlenen hedef pazarların sosyo ekonomik yapısı, demografik yani coğrafi konumları ve politik yapıları araştırılır. Ürünün piyasaya nasıl sürülebileceği, ne kadar tüketim olabileceği, aynı sektörde hizmet veren firmaların olup olmadığının araştırılması yapılır.

Ürünlerin tüketicideki etkisi, tüketicilerin kültürel yapıları, yaşam tarzları, alışkanları, gelir durumları ve beklentileri en iyi şekilde araştırılmalı ve doğru tespitler yapılmalıdır.

 

Hedef Ürünün Belirlenmesi

İhracat edilecek ürünün o ülke insanlarına ne fayda sağlayacağı araştırılmalıdır. Ayrıca, ihraç edilen ürünün satış sonrası hizmet gerektirmesi durumunda gerekirse o ülkede servis hizmeti açılmalıdır. Ya da o ülkede bu ürünlerin bakım, servis ve onarımını yapabilecek yerler tespit edilmelidir. Bu şartlar yerine getirilmeden ürün pazarlaması yapmak doğru bir yöntem olmayacaktır.

Ürünler İçin Müşteri Bulmak Ve Tanıtım Reklam İşlemlerini Yapmak

İhraç edeceğiniz ürünü ne kadar üretebileceğinizi tespit ettikten sonra bu kapasitenin üstüne çıkmayacak şekilde müşteri bulmalısınız. Müşteri bulabilmek için bir web sayfası hazırlayabilir, ürün bilgilerinin ve özelliklerinin bulunduğu bu siteyi hedef kitlenize duyurabilirsiniz.

 

Hedef Pazara Giriş Yöntemlerinin Belirlenmesi

Pazarlama yöntemi doğrudan ya da dağıtım kanalları aracılığı ile yapılabilir. Doğrudan ihraç yapılırken, ihracatçı hiçbir aracı kullanmaz ve tüm işlemleri kendisi takip eder.

Dağıtım kanalları aracılığı ihracat yapılırken ise, komisyoncular, acenteler, dış ticaret şirketleri, lokal alım ofisleri gibi aracılar vasıtasıyla ürün pazarlaması gerçekleştirilir.

 

Dağıtım Kanallarının Seçilmesi

Ülkelere ve bölgelere göre değişen dağıtım kanalları bulunmaktadır. Gelişmiş ve yaşam standartları yüksek olan bölgelerde daha fazla aracı seçeneği bulunmaktadır.

Aracı seçilirken, hedeflediğiniz satışa uygun, bu konuda yeterli donanıma sahip olanlar seçilmelidir. Tüketim malları için acente seçimi yapmak daha kolay olacaktır. Dayanıklı tüketim malları için ise distribütör seçimi çok daha zor olacaktır. Bunun sebebi, bu malların genelde satış sonrası destek gerektiren ürünler olmalarıdır.

Eğer sadece bir kere değil sürekli satış planlamanız bulunuyorsa, mutlaka müşteri memnuniyetini de göz önünde bulundurmalısınız.

 

İhraç Edilecek Ürünün Fiyatının Belirlenmesi

Yukarıda sayılan aşamaları geçtikten sonra, planlamanızı tam olarak yapabilmek için ürün fiyatının belirlenmesi aşamasına geçilmelidir. Fiyat belirlemesi yapılırken birçok faktör bir arada değerlendirilmelidir.

Üretim maliyetleri, satış ve dağıtım maliyetleri, pazarlama maliyetleri, reklam maliyetleri gibi maliyetler ortaya konulduktan sonra hedef pazardaki fiyat düzeyi, talep durumu, rekabet düzeyi gibi koşullar da araştırılmalı bir fiyat belirlenmelidir.

Buradaki önemli hususlardan birisi de ürün tam olarak tanınmadan büyük fiyat değişikliği yapmak yanlış bir yöntem olacağından, aceleci davranılmadan, tüm kriterler değerlendirilerek bir fiyat belirlenmelidir.

İhracat yapılırken bu sayılan kriterlerin tam olarak analiz edilerek, profesyonel bir planlama yapılması sizi başarıya daha çok yaklaştıracaktır.

İHRACAT NASIL YAPILIR?

İhracat uzun soluklu araştırmalar sonucunda planlanmalıdır. Pazar seçimi, ürün belirlemesi, pazara giriş yöntemlerinin belirlenmesi, dağıtım kanallarının seçilmesi ve ürün fiyatının belirlenmesi ile birlikte büyük bir bölümü geçilmiş olur.

Tüm bu süreçleri iyi bir şekilde planladıktan sonra ülkemizin ve ihracatın gerçekleştirileceği ülkenin mevzuatları araştırılmalıdır.

Mevzuatlarla belirlenen kurallar, ihraç edilecek ürüne göre değişiklik göstermektedir. İhraç esnasında yasak olan ürünler, gönderilen ürünle ilgili kontroller ve izinler araştırılmalıdır. Bu araştırmalarda; ihracı yasak ya da ön izine bağlı olan ürünlerin listesine, ihraç edilecek ürünlerde bulunması zorunlu olan standartların listesine, ihracı kayda bağlı olan malların listesine ihtiyaç duyacaksınız. Bu listelerden satışını gerçekleştirdiğiniz ürün ile ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz.

 

İhracatta İlk Aşama

İhracat yapılabilmesi için vergi numarasına sahip olmak gerekir. Bununla birlikte bu kişinin ihraç edeceği mala göre ihracatçı birlikleri Genel Sekreterliğine üye olması gerekir.

İhraç edilecek ürünün “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)” doğru belirlenmelidir. Ürününüzün GTİP’ ini Gümrükler Genel Müdürlüğü web sitesini inceleyerek bulabilirsiniz.

İhraç işlemi tam bir ekip çalışması içerisinde yapılmalı, bu ekipte gümrük müşaviri, nakliyeci, sigortacı ve bankacı olarak planlama yapılmalıdır.

 

Ürün İle İlgili Teklif Hazırlanması

Bu aşama belki de ihracatın en önemli aşamalarından birisidir. Satıcıdan alıcıya teklif gönderilirken proforma fatura, teklif mektubu seçeneklerinden birisi seçilmelidir.

Proforma fatura ile teklif verilirken faturada ürünün miktarının, özelliklerinin, birim ve toplam fiyatının, ambalajlama, ödeme şekli, hesap numarası, yükleme şekli, menşei bulunmalıdır.

Teklif mektubunda ise, tüm bu bilgilerin yanı sıra gerekirse numune de gönderilmelidir.

Proforma faturada mutlaka “proforma fatura” ibaresi bulunmalıdır.

Fiyat teklifi verilirken olmazsa olmazlardan birisi fiyatın geçerlilik süresidir.

 

Satış Sözleşmesinin Hazırlanması

İhracatçı ile ithalatçı arasında düzenlenecek satış sözleşmesi, herhangi bir anlaşmazlık durumunda büyük önem arz edecektir.

Hazırlanacak yazılı sözleşme, taraflar arasında çıkabilecek olan anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve her bir taraf için geçerli olan hak ve yükümlülüklerin net bir şekilde ortaya konması açısından önemlidir.

Satış sözleşmesi hazırlarken, sözleşmede;

 • Ticari işlemin tüm yönlerini içerecek şekilde detaylandırılmalı,
 • Taraflarının isimleri ve adreslerinin belirtilmeli,
 • Ürün adı, teknik ismi, boyutları, standartları, alıcı tarafından talep edilen koşullar, varsa numunelere ilişkin düzenlemelere yer verilmeli,
 • Malın miktarı rakam ve yazıyla belirtilmeli, birim ölçüsü de net bir şekilde yazılmalı,
 • Alıcı ve satıcı sevk öncesi gözetim şirketleri tarafından ürünün denetlenmesi konusunda anlaşmış ise sözleşmede denetlemenin hangi şirket tarafından yapılacağı açıkça belirtilmeli,
 • Toplam değer, rakamla,yazıyla ve para birimi ile belirtilmeli,
 • Teslim şekli ve şartları belirlenmeli
 • Satış fiyatı, ödenecek gümrük vergisi ve harç gibi masrafları içeriyorsa sözleşmede mutlaka belirtilmeli,
 • Vergilerin kim tarafından ödeneceği yazılmalı,
 • Malın sevk ve teslim yeri belirtilmeli,
 • Teslimat döneminin hangi tarih baz alınarak başlayacağı yazılmalı,
 • Nakliyenin ne şekilde olacağı belirtilmeli,
 • Ambalaj, etiket ve ürün üzerinde yer alması gereken işaretlere ilişkin açıklamalar yer almalı,
 • Ödemenin hangi yöntemle yapılacağı, miktarı ve para birimi belirtilmeli,
 • Varsa iskonto ve komisyonların miktarı ve kimin tarafından ödeneceği, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı belirtilmeli,
 • Nakliye sigorta bilgisi yer almalı,
 • Ürün garantisinin geçerlilik süresi ifade edilmeli,
 • Sözleşmenin yerine getirilememesinin hangi şartlar altında sorumluluk oluşturmayacağına dair koşullar belirtilmeli,
 • Sözleşme yükümlülükleri yerine getirilmediği durumda kullanılacak hukuki yollar belirtilmelidir.

 

Tüm bunların yerine getirilmesi ile sorunsuz bir ihracat gerçekleştirilmiş olacaktır. Daha detaylı bilgi alabilmek veya ihracat taşımacılığı yapmak için www.turkihracat.net web sitemizi ziyaret ediniz.

19 Ekim 2017 / Genel

Share the Post

About the Author

Kendini SEO işlerine adamış garip bir kul. Web tasarım, programlama gibi tüm bilgilere hakim, araştırmayı ve geliştirmeyi seven birisi.

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dünyada hızlı bir şekilde yayılan lojistik sektörü ve buna ait farklı alt dallar kapsamında birçok farklı firma ve müşteri tarafından yakından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle bu alanda ortaya çıkan farklı yenilikler yakından izleniyor. Elbette bu ortaya çıkan yenilikler arasında taşımada yapılan farklı mod türleri, depolama alanında yaşanılan gelişmeler ve gümrük işlemlerinde ortaya çıkan yenilikçi gelişmeler birçok sektörün dikkatini çekmeye devam ediyor. Ekonomi alanında faaliyet gösteren tüm firmalar ürünlerini hem ithalat hem de ihracat olarak hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmaya odaklanmış durumdadır. Bu kapsamda en fazla tercih edilen ve yakın bir zamandan itibaren daha fazla büyüme kaydeden havayolu taşımacılığı bu sektörde en fazla tercih edilen taşıma yöntemleri arasında zirveye ulaşmıştır. Bu sebeple ortaya çıkan bu taleplerin tamamlanması ve karşılanması amacıyla birçok alanda olduğu gibi havayolu taşımacılığı alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava yolu Taşımacılığı Nedir; Genelde diğer taşıma sektörlerine nazaran yük olarak hafif ama değer olarak daha kıymetli olan eşyaların taşınmasında hava yolu tercih edilir. Bu tercih ile birlikte dünyanın çeşitli noktalarına gönderilen ithalat ve ihracat ürünler son derece hızlı bir şekilde teslimatı tamamlanabiliyor. Bu sebeple ortaya çıkan bu talep karşısında firmamız tarafından oluşturulan özel bir kargo anlayışı ile taşımacılık işlemlerini sürdürüyoruz. Birçok açıdan yapılan değerlendirmelerde hava yolu uçak kargo taşımacılığının her geçen gün daha fazla tercih edildiği ve talep gördüğü ortaya çıkan bir gerçektir. Söz konusu taşımacılık temelde kargo taşımacılığı olarak da tanımlanabiliyor. Özellikle hava yolu taşımacılığında kargo yöntemi yüksek miktarda alınan bu hizmetin kaliteli yapılmasını da beraberinde zorunluluk olarak ortaya çıkartıyor. Havayolu Taşımacılığının Sektördeki Konumu; Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde havayolu ile yapılan kargo taşımacılığının henüz yeni bir piyasa olduğu tespit edilmiştir. Firmamız ortaya çıkan bu sektörde öncelikle evrak ve yükte hafif olan kıymetli eşyaların taşınmasını sağlar. Elbette bu başlı başına bir kriter olmasa da yapılan incelemelerde sektörün kargo taşımacılığındaki yeri ortalama %8 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra sektörün sürekli olarak büyümeye doğru gitmesi de firmamızın bu alandaki faaliyetlerini çeşitlendirmeye sevk etmiştir. Sektörde ortaya çıkan bu arz ve talep eğrisi sektöründe büyümeye doğru eğilim içerisinde olmasından dolayı hizmet kalitesini üst seviyelere ulaştırmamızı sağlamıştır. Genelde yapılan incelemelerde kargo taşımacılığının yapıldığı ürünlerin büyük bir bölümünü teknoloji ürünleri, yatırım ürünleri, araç parçaları, kimyasal ürünler, ham maddeler ve özel makine parçaları olduğu tespit edilmiştir. Yolcu Taşımacılığı İle Kargo Taşımacılığı Bağlantısı; Hızlı bir şekilde gelişen hava yolu yolcu taşımacılığı kargo taşımacılığına ciddi bir ivme kazandırmıştır. Burada ki en önemli etken ise hava yolu yolcu taşımacılığında ortaya çıkan rekabet koşullarının fiyatları aşağıya çekilmesi durumudur. Kar marjının düşük olduğu bu alandan hava yolu kargo taşımacılığına geçiş daha fazla kar bıraktırır. Bu sebeple büyüyen bu piyasada firmamız da elde ettiği tecrübe ile hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Piyasada yolcu taşımacılığından kargo taşımacılığına doğru eğim gösteren bir tercih sektöründe ciddi manada büyümesine vesile olacaktır. Her geçen yıl büyüyen kargo taşımacılığı kar oranının daha üst seviyelere çıkartılması için çeşitli kargo hava alanları yapımlarına sebep olur. Ortalama hava yolu kargo taşıma sektörü her yıl %5 oranında büyüme kayıt ediyor. Bu hızla bu sektörün büyümesini öngören firmamız yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Kargo Taşımacılığında Düzenleyici Kurumlar ve Kuruluşlar; Kargo ürünlerinin bir noktadan başka bir noktaya transfer edilmesine hava yolu kargo taşımacılığı denir. Elbette bu işlemin gerçekleştirilmesinde en önemli etkenlerin başında çok iyi bir şekilde entegre edilmiş bir sistem vardır. Sistemin bir birini tamamlanması için öncelikle bu alanda faaliyet gösteren farklı birimlerin bir alan üzerinden yönlendirilmesi zorunludur. Bu iş ülkemizde Devlet Hava Meydanları olarak da bilinen işletme tarafından gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra dünyada bu işlemleri yapan ICAO, IATA ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar bulunur. Yerde bulunan yer hizmetleri, taşımacılık alanında hizmet veren kuruluşlar, işletim firmaları ve uluslararası kuruluşlar bir birine entegre bir şekilde sistemin işlemesini sağlar. Neden Hava Yolu Kargo Tercih Edilmelidir; Firmamızın müşterine sunduğu hızlı ve zamanında teslim hizmeti müşterilerin ürünlerini kısa sürede gidecek yere götürülmesini sağlar. Hızlı bir şekilde kargoların taşınması uluslararası ticarette zaman kavramının ne derece önemli bir etken olduğunu bir kez daha ortaya çıkartmıştır. Elbette maliyetin daha az olduğu kargo taşımacılığı ile bir yerden alınan herhangi bir değerli ürün çok kısa bir sürede gideceği yere kadar güvenli bir şekilde götürülür. Gündelik hayatta bir gemi ile bir ürünün taşınması aylar sürmekte ve belirli bir zaman kaybına neden olduğu firmamız tarafından tespit edilmiştir. İşte burada ortaya çıkan zaman israfı firmamız tarafından en alt düzeye kadar minimize edilir. Güvenli ve hızlı kargo taşımacılığı firmamızın en önemli hizmeti olarak ön plana çıkar. Firmaların yada kuruluşların hava yolu kargo taşımacılığını tercih etmesinde hızlı ulaşım, zaman tasarrufu ve fiyat avantajı belirleyici olmuştur. Yurtdışı Kara Yolu Kargo Taşımacılığı; Hizlikargo.net ile kara yolu kargo taşımacılığı yapılmaktadır. Sizinde bildiğiniz üzere uçakla kargo taşımacılığı kara yoluna nazaran fiyat olarak daha yüksektir. Genelde kara yolu servis süreleri bir hafta ile yirmi gün arasında ülke uzaklıklarına göre değişmektedir. Fakat tavsiyemiz uçak taşımacılığıdır. Bunun sebebi; tır'da sadece sizin malzemeniz olmadığı için, çeşitli firmaların malzemeleri de bulunmaktadır. Uygunsuz bir ürün bulunduğu zaman tırı hemen serbest bölgeye çekerler ve tüm kargoları inceleme altına alırlar. Bu'da teslimat süresini bazı ülkelerde uzun bir süre geciktirmektedir. Kargonun sağlıklı taşınması açısından sizlere tavsiyemiz hava yolu taşımacılığıdır. O uçakta farklı kargolar dahi olsa sizin kargonuz bireysel olarak gümrüğe girer ve gümrükten geçtikten sonra adrese teslimatı yapılır. Ama tır bazı gönderiler de bu süreç böyle işlemez. Tırı çekerler kırk tonluk malzeme incelenir. Sizin malzeme ayrıldıktan sonra adrese teslimat yapılır, fakat size verilen süreyi aşma durumu söz konusudur. Yine de uçak taşımacılığına nazaran karayolu kargo taşımacılığı fiyat açısından çok daha uygundur. 100 kg ve üzeri gönderiler dolar üzerinden işlem görerek, kilo yükseldikçe birim fiyatı kara yolunda düşmektedir. Uçak gönderileri euro üzerinden hesaplanır. Zaten arada ki kur farkından bile kazancınız olmaktadır. Tekrar hatırlatma da fayda var, kara yolu servis süreleri hava yolu kargosuna nazaran daha uzundur. Uçakla en uzak ülkeler maksimum 4/5 iş günüdür. Kara yolunda en yakın ülke 10 iş gününde teslimat yapılmaktadır. Ülke mesafe uzaklıklarını göz önünde bulundurarak sizlere servis süreleri verilmektedir. Fakat verdiğimiz teslimat süreleri gümrük incelemeleri dahilinde değildir. Gümrükten çıktıktan sonra ki servis sürelerini kapsar. Güvenli Taşımacılığın Adresi; Şirketlerin en fazla hassas oldukları konuların başında ürün güvenliği gelir. Deniz yolu veya kara yolu ile yapılan ürün transferlerinde çeşitli olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu olumsuz durumlar firmamıza ait özel kargo uçakları ile güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ürün tamamen sağlıklı bir şekilde ambalajlanarak gideceği yere en hızlı ve en güvenli bir şekilde götürülüyor. Firmamıza ait tüm kargo uçaklarının bütün bakımları en ince ayrıntısına kadar zamanında gerçekleştirilir. Bir kargo uçağının yüksek fiyatlar ile satın alınmasının yanı sıra taşınan ürünlerinde kıymetli olması firmamızı bu noktada daha fazla hassasiyet göstermesine neden olur. Bu sebeple alanında uzman ekipler ve teknik birimler aracılığı ile tüm ürünler yüksek tedbir ve ciddi bir işlem ile gideceği yere kısa sürede ulaştırılır. Güvenli ulaşım denilince akla ilk gelen firmamız alanında uzman ekipler tarafından yönetilir. Ortaya çıkabilecek her türlü sorun bizzat firmamız hukuk birimi tarafından en ince ayrıntısına kadar araştırılarak müşteri mağduriyeti giderilir. Gümrük ve Yer Hizmetleri Kalitesi; Yapılan bir çok kargo taşımacılığında yaşanan genel sorunlar bulunur. Bu sorunların başında gümrükleme işlemlerinde yaşanan zaman kaybı yer alır. Bunun yanı sıra ürünlerin sigortalı bir şekilde transfer edilmesi ve garanti altına alınması da bu noktada belirleyici bir hizmettir. Firma personelimiz tarafından takip edilen gümrük işlemleri en hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ile bu alanda belirleyici olmaya devam ediyor. Bir kargonun taşınması sırasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durum karşısında taşınan mal veya değerli ürün uluslararası kurumlar tarafından belirlenen taşıma sigortacılığı kapsamında sigortalanır. Yapılan bu işlem sayesinde her türlü olumsuz durumun karşısında müşterimizin mağdur olması engellenir. Yapılan anlaşmalar dahilinde aylık veya yıllık olarak belirlenen SLOT avantajı sayesinde müşterilerimizin herhangi bir sorun yaşaması da engellenir. Hava yolu uçak kargo taşımacılığında öncü ve yetkili firmamız sektörün belirleyici kuruluşları arasında yer alır.